|     |     |   ENG
Metropolis Cruise
夜总会及卡拉OK


东方神龙的夜总会每晚有多种特色的表演。我们并有装潢华丽及设备完善之卡拉ok房让您和良朋欢聚,大展歌喉。